Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Dàn xe tăng T-54 của Quân đội Nhân dân Việt Nam thị uy sức mạnh sau cải tiến

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406, Quân khu 2 thực hành các bài tập huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với xe tăng cải tiến T-54.

VTC NOW