Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sai phạm ở Khu Công nghệ cao TP.HCM: Bồi thường thiếu, chưa nộp tiền thuê đất

(VTC News) -

Kết luận thanh tra chỉ ra Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chưa bồi thường 1,9 ha diện tích đất thực hiện dự án cho 2 người dân, cũng như chưa nộp tiền thuê đất.

Ngày 30/8, Thanh tra TP.HCM thông báo kết luận thanh tra toàn diện dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia tại Khu Công nghệ cao (KCNC) TP do Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao làm chủ đầu tư.  

Kết luận thanh tra chỉ ra Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thiếu kiểm tra, rà soát dẫn đến trong tổng diện tích đất mà Ban Quản lý Khu Công nghệ cao bàn giao cho Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao để thực hiện dự án còn khoảng 1,9 ha diện tích đất của 2 hộ dân chưa được bồi thường.

Hình ảnh Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Việc này có phần trách nhiệm của UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức) khi không bám sát, thiếu chặt chẽ trong tiến hành kê khai, kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn Khu Công nghệ cao.

Theo kết luận thanh tra, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng chưa xác định đúng diện tích đất cho thuê, thời điểm tính tiền thuê đất dẫn đến việc xác định số tiền thuê đất phải thu (chu kỳ 5 năm, từ 2014-2018) không chính xác, chậm xác định số tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm tiếp theo (từ năm 2019 - 2023) dẫn đến việc Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao vẫn chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2019 đến nay, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với việc thực hiện thu phí an ninh trật tự, Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao chưa được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, chưa thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính là chưa đảm bảo quy định.

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án có một số nội dung chưa phù hợp với quy chuẩn và quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.

Buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để chủ đầu tư ký kết hợp đồng cho thuê nhà có một số trường hợp không đúng đối tượng, không đảm bảo về thời hạn cư trú trong Khu Công nghệ cao...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, theo Thanh tra TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cần phối hợp với các bên có liên quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đối với Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao, kết luận thanh tra nêu rõ việc cho thuê bất động sản hình thành trong tương lai khi chưa nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án, là không thực hiện đúng quy định.

Ký hợp đồng cho thuê nhà không đúng đối tượng được cư trú trong Khu Công nghệ cao (17 trường hợp, 28 trường hợp đối tượng thuê nhà không đến làm việc theo giấy mời của Thanh tra Thành phố, cần phải tiếp tục xác minh, làm rõ), thời hạn cho thuê nhà không phù hợp với thời hạn làm việc của người lao động tại Khu Công nghệ cao, là không thực hiện đúng quy định.

Ký 2 hợp đồng với 4 cá nhân mà không xác định rõ nhu cầu thực tế của người thuê nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư ký hợp đồng cho thuê nhà ở dài hạn (đến hết thời hạn thuê đất của dự án), không căn cứ thời gian làm việc của người thuê nhà là không thực tế, không đúng quy định cần phải chấn chỉnh, khắc phục ngay...

Từ những kết luận nêu trên, UBND TP.HCM chỉ đạo giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý từng thời kỳ có liên quan đến những sai sót, vi phạm đã nêu ở phần kết luận thanh tra.

Lương Ý

Tin mới