Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/06/2024 tại Bình Thuận

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bình Thuận ngày 19/06/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/06/2024 tại Bình Thuận

VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Bình Thuận ngày 19/06/2024 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện huyện Tuy Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/06/2024

từ 07h30 - 16h00

Mất điện một phần thôn Bình Thắng thuộc xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình. Điện lực Tuy Phong Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

19/06/2024

từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần thôn Hồng Chính thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Điện lực Tuy Phong Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

19/06/2024

từ 14h00 - 16h00

Mất điện một phần thôn Hiệp Đức thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Điện lực Tuy Phong Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Đức Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/06/2024

từ 08h00 - 16h00

Mất điện một phần Thôn 2, 5 thuộc xã Đồng Kho và toàn xã La Ngâu,  huyện Tánh Linh. Điện lực Đức Linh Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Hàm Tân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/06/2024

từ 08h00 - 11h30

Mất điện đường Võ Thị Sáu thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi. Điện lực Hàm Tân Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

19/06/2024

từ 08h00 - 12h00

Mất điện một phần thôn Hồ Thắng thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Điện lực Hàm Tân Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

19/06/2024

từ 13h30 - 16h00

Mất điện đường Võ Thị Sáu thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi.

Mất điện một phần thôn Hồ Thắng thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Điện lực Hàm Tân Tiến hành các công việc thử nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Hàm Thuận Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/06/2024

từ 08h00 - 09h00

Mất điện khách hàng Nguyễn Ngọc Tuấn thuộc xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Điện lực Hàm Thuận Bắc Bảo trì và sửa chữa lưới điện

19/06/2024

từ 09h00 - 10h00

Mất điện khách hàng Nguyễn Văn Trung thuộc xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Mất điện một phần thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.

Điện lực Hàm Thuận Bắc  Bảo trì và sửa chữa lưới điện

19/06/2024

từ 10h00 - 11h00

Mất điện khách hàng Tiêu Đình Hà thuộc xã Hàm Liên, huyện Hàm Thuận Bắc. Điện lực Hàm Thuận Bắc  Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận một số địa điểm khác hiện chưa có thông tin cắt điện. VTC News sẽ liên tục cập nhật thông tin về lịch mất điện một cách chính xác và nhanh chóng.

Nguyễn Nhạn

Tin mới